Vsebina

Novice

O projektu

CILJI PROJEKTA
Cilj projekta je izboljšati pristop k varovanju in obnovi stavbne dediščine, kot temeljni pogoj za oblikovanje vsakega kulturnega sistema, ki temelji na ohranjanju virov določenega območja. Cilj je prav tako pobuda za izgradnjo izobraževalnega mehanizma, izmenjavo praktičnih informacij povezanih s tehnologijami ohranjanja, namenjenimi trajnostnemu razvoju področja, hkrati pa povečanju pomembnosti tekočih in bodočih projektov.

V ta namen so predvidene naslednje dejavnosti:
1. priznanje tradicionalne uporabe materialov in tehnik gradnje v smislu strokovnega priznavanja s strani podjetij
2. oblikovanje spletnih GIS sistemov, ki vsebujejo izbrane prostorske podatke
3. realizacijo referenčnih priročnikov: strokovni priročnik tehnik za ohranjanje kulturne dediščine, vodnik trajnostne  
    uporabe nepremičnin za splošno populacijo
4. aktiviranje programov usposabljanja za ohranjanje in upravljanje stavbne dediščine
5. realizacija pilotno gradbišče (Idrija)
6. analiza teritorija z analizo tržišča obnov in opredelitev orodja za certificiranje s strani podjetij

Cilj projekta je izboljšanje splošnega pristopa h konzervatorstvu in restavratorstvu stavbne dediščine. Ciljne skupine projekta so vsi akterji, vključeni v konzervatorstvu teritorija, kulturne krajine ter stavbne dediščine, vključno s prebivalstvom.Torek, 19. julij 2016

V ndaljevanju objavljamo povabilo Univerze iz Nove Gorice - projektnega partnerja v projektu PRATICONS. Objavljamo povabilo v program "Economics and Techniques for the Conservation of the Architectural and Environmental Heritage".

Več podrobnosti najdete v pripetem dokumentu:

Dogodki

Torek, 29. oktober 2013

V petek 25.10.2013 je potekal na domačiji Šturmajce info dan ter srečanje partnerjev. V fotogaleriji smo za Vas pripravili nekaj utrinkov iz tega srečanja.